Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Η «Τυροκομεία Δωρική», για φέτα, λευκό τυρί μετά την απόσχιση της Μινέρβα

Η «Τυροκομεία Δωρική ΑΕ», είναι η εταιρεία που θα συσταθεί για να υποδεχθεί το σύνολο των περιουσιακών μετά την απόσχιση της Μινέρβα, από την παραγωγή φέτας και λευκού τυριού.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων σήμερα, η οποία έχει προαναγγελθεί από το φθινόπωρο του 2023 στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Μινέρβα.

Στις 19 Απριλίου καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης της εταιρείας Μινέρβα με απόσχιση του κλάδου «δραστηριότητας της παραγωγής φέτας και λευκού τυριού» και εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, σκοπός της διάσπασης είναι ο διαχωρισμός της παραγωγής φέτας και λευκού τυριού, η οποία αποτελεί έναν αυτοτελή και αυτόνομο επιχειρηματικό κλάδο με ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση από την υπόλοιπη εμπορική λειτουργία της Μινέρβα, ώστε να αναπτυχθεί αυτοτελώς. Ο διαχωρισμός αυτός και η συνακόλουθη δημιουργία συνεργειών για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την πλήρη εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρείας (κτιρίων, μηχανημάτων, προσωπικού όπου τώρα χρησιμοποιούνται και απασχολούνται για της λειτουργικές ανάγκες της Μινέρβα και αφορούν στον κλάδο παραγωγής φέτας και λευκού τυριού), αναμένεται να αυξήσει ενδεχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες περαιτέρω επέκτασης και χρηματοδότησης, δεδομένης της δυναμικής που παρουσιάζει ο κλάδος. Ταυτόχρονα, η εταιρική αναδιοργάνωση κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης κλάδου και προς το σκοπό διατήρησης της επιδότησης με την οποία έχει ενισχυθεί ο κλάδος δυνάμει του επενδυτικού Ν. 3299/2004.  Όπως τονίζεται επίσης, το σχέδιο διάσπασης υπογράφηκε την 8η Απριλίου 2024.

Η Τυροκομεία Δωρική θα έχει έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Τατοΐου 165 και Οδυσσέως, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 3,065 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε 3.065.078 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη και σε αυτήν θα μεταβιβαστούν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου φέτας και λευκού τυριού, καθώς και το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία αποθεματικό που περιλαμβάνεται στον κλάδο, και το οποίο ανέρχεται σε 1.866.405,26 ευρώ.

Το ενεργητικό του κλάδου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 περιλαμβάνει ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.683.219,45 ευρώ και μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 2.109.825,75 ευρώ, ενώ το παθητικό του κλάδου περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες εμπορικές υποχρεώσεις ύψους 735.537,75 ευρώ προς διάφορους προμηθευτές εσωτερικού και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 367.439 ευρώ. Εξάλλου, στον κλάδο παραγωγής φέτας και λευκού τυριού της Μινέρβα περιλαμβάνεται και το ανθρώπινο δυναμικό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής, και άρα οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα θα μεταφερθούν από τη Μινέρβα στη νεοσύστατη επιχείρηση.

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων μέσω συμβουλευτικής, με σκοπό τη δημιουργία οικοτεχνικών τυροκομείων, συνεχίστηκε και διά ζώσης το διήμερο 25-27 Ιουνίου, στον καταλληλότερο χώρο:...

REPORTS

H Desserta Hellas Α.Ε. ανακοίνωσε την εξαγορά της Δωρικής A.E. από την Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων Α.Ε., με στρατηγικό στόχο την εδραίωση στις...

REPORTS

Απόκτηση παραγωγικής βάσης αρχικά στη Λήµνο και σε δεύτερη φάση στην Πτολεµαΐδα, περιλαµβάνει το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας «Prolacta AE», µε το οποίο θα...

REPORTS

Η επένδυση στο ελληνικό φυσικό γάλα με την εξαγορά φάρμας γάλακτος και η ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση αυτό, αποτελεί πρώτο μεταξύ των επενδυτικών...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Όσο περισσότερο εμβαθύνει κανείς σε ένα πεδίο δραστηριότητας, τόσο και ανακαλύπτει πράγματα.

Χωρίς κατηγορία

Τα περισσότερα τυριά παρά το γεγονός ότι είναι εύγευστα ευθύνονται για αύξηση της χοληστερόλης καθώς και πολλές θερμίδες. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για τη νόστιμη...

REPORTS

Στόχος η επισκεψιμότητα της φάρμας και του τυροκομείου κοντά στο Ρέθυμνο, με mentoring Νέα Γεωργία -Νέα Γενιά.

REPORTS

Στην περίπτωση των δύο παραγωγών, Θωµά και Χρήστου Μόσχου, η οικογενειακή παράδοση φαίνεται ότι αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους που τους οδήγησαν στην...