Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

To «emmentaler» είναι περιγραφή και όχι σήμα λέει το ευρωδικαστήριο κλείνοντας την πόρτα στους Ελβετούς

Το διεθνές γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) δέχθηκε την αίτηση της Emmentaler Switzerland για τη διεθνή καταχώριση του λεκτικού σημείου EMMENTALER για προϊόντα τα οποία αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης “emmentaler”».

Η ως άνω διεθνής καταχώριση κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), πλην όμως η εξετάστρια απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως. Η Emmentaler Switzerland άσκησε ως εκ τούτου προσφυγή, η οποία στη συνέχεια απορρίφθηκε από το δεύτερο τμήμα προσφυγών του EUIPO, με την αιτιολογία ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ήταν περιγραφικό.

Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών. Στην παρούσα υπόθεση, το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει αν το τμήμα προσφυγών, κρίνοντας ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι περιγραφικό, παρέβη το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ , του κανονισμού 2017/1001. Πέραν τούτου, διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ του άρθρου 74, παράγραφος 2, του κανονισμού, το οποίο αφορά τα περιγραφικά σημεία ή τις περιγραφικές ενδείξεις που μπορούν να προσδιοριστούν ως συλλογικά σήματα, και του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ , του κανονισμού, το οποίο αφορά τα περιγραφικά σήματα.

Εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου

Αφενός, όσον αφορά τον περιγραφικό χαρακτήρα του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, υπό το πρίσμα των ενδείξεων τις οποίες έλαβε υπόψη το τμήμα προσφυγών, το ενδιαφερόμενο γερμανικό κοινό αντιλαμβάνεται αμέσως το σημείο EMMENTALER ως δηλωτικό ενός τύπου τυριού. Δεδομένου ότι, προκειμένου ένα σημείο να μη γίνει δεκτό προς καταχώριση, αρκεί να έχει περιγραφικό χαρακτήρα σε τμήμα της Ένωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται, κατά περίπτωση, από ένα μόνον κράτος μέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι περιγραφικό, χωρίς να χρειαστεί να εξετάσει τα στοιχεία τα οποία δεν αφορούν την αντίληψη του ενδιαφερόμενου γερμανικού κοινού.


Αφετέρου, όσον αφορά την προστασία του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ως συλλογικού σήματος, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 74, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001 προβλέπει ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού, συλλογικά σήματα μπορούν να αποτελέσουν σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο προς δήλωση της γεωγραφικής προελεύσεως των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η παρέκκλιση αυτή πρέπει ωστόσο να ερμηνεύεται στενά. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής της δεν μπορεί να καταλαμβάνει τα σημεία που θεωρούνται ως δηλωτικά του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, του χρόνου παραγωγής ή άλλου χαρακτηριστικού γνωρίσματος των επίμαχων προϊόντων, αλλά μόνον τα σημεία που θα θεωρηθούν ως δηλωτικά της γεωγραφικής προελεύσεως των προϊόντων αυτών. Δεδομένου ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι, για το ενδιαφερόμενο γερμανικό κοινό, περιγραφικό ενός τύπου τυριού και δεν γίνεται αντιληπτό ως δηλωτικό της γεωγραφικής προελεύσεως του εν λόγω τυριού, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τυγχάνει προστασίας ως συλλογικό σήμα.

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Ο FDA και το CDC στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με κρατικούς και τοπικούς εταίρους, διερευνούν τα αίτια πίσω από το πολυετές, πολυπολιτειακό ξέσπασμα λοιμώξεων...

REPORTS

Κοντά στην εξαγορά της γαλακτοβιοµηχανίας Κολιός βρίσκεται σύµφωνα µε πληροφορίες από πηγές της αγοράς η γαλλική πολυεθνική γαλακτοβιοµηχανία, Lactalis. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε...

REPORTS

H πίστη στην εθνική τυροκομική παράδοση οδηγεί μεγάλους ομίλους και συνεταιρισμούς στην Ιταλία σε συμπράξεις στρατηγικού χαρακτήρα, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση σκληρών τυριών,...

REPORTS

Συνέργειες σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων για τη μία ή την άλλη πλευρά, κοινά εμπορικά δίκτυα και δίκτυα προμηθειών και διανομής, διεύρυνση των εξαγωγών θα...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Όσο περισσότερο εμβαθύνει κανείς σε ένα πεδίο δραστηριότητας, τόσο και ανακαλύπτει πράγματα.

Χωρίς κατηγορία

Τα περισσότερα τυριά παρά το γεγονός ότι είναι εύγευστα ευθύνονται για αύξηση της χοληστερόλης καθώς και πολλές θερμίδες. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για τη νόστιμη...

REPORTS

Στόχος η επισκεψιμότητα της φάρμας και του τυροκομείου κοντά στο Ρέθυμνο, με mentoring Νέα Γεωργία -Νέα Γενιά.

REPORTS

Στην περίπτωση των δύο παραγωγών, Θωµά και Χρήστου Μόσχου, η οικογενειακή παράδοση φαίνεται ότι αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους που τους οδήγησαν στην...