Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Πρόταση συνδεδεμένης 100 ευρώ για μοσχάρια και 500 στις μοσχίδες

Ενίσχυση 500 ευρώ για κάθε μοσχίδα αναπαραγωγής, 100 ευρώ για κάθε μοσχάρι έως 14 μηνών και 150 ευρώ για εκτροφή μοσχαριών έως 24 μηνών αντιπροτείνουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι κτηνοτρόφοι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς.

Ανοιχτή προσπαθούν να κρατήσουν οι κτηνοτρόφοι τη διαβούλευση που σηματοδότησαν οι αντιδράσεις του κτηνοτροφικού κόσμου μόλις διαπίστωσαν τον τρόπο κατανομής της συνδεδεμένης όπως αυτός περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ. Υπενθυμίζεται ότι εκεί προβλεπόταν ενίσχυση 250 ευρώ ανά ζώο για τους παχυντές και 40 ευρώ για κάθε γέννα σε ελληνική μονάδα.

Όπως ανακοινώνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς, με βάση τον σχεδιασμό που έχει καταθέσει το ΥΠΑΑΤ προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

Αγελάδες : 210.000 αγελάδες x 200€ /ζώο = 42.000.000 €

Μοσχάρια Ηλικίας έως 14 μηνών: 12.000 x 100€ /ζώο = 1.200.000 €

Μοσχάρια Ηλικίας 14 έως 24 μηνών : 88.000 x 150€ /ζώο = 13.200.000 €

Μοσχίδες Αναπαραγωγής : 20.000 x 500€ /ζώο = 10.000.000 €

 • Ενίσχυση του κλάδου μέσα από μέτρα για την επόμενη προγραμματική περίοδο :
 1. Νέα κατανομή δικαιωμάτων με βάση το ζωικό κεφάλαιο ισότιμη για όλους τους βοοτρόφους και προτεραιότητα στους νέους κτηνοτρόφους με άμεση χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα με βάση τον αριθμό των ζώων που έχουν σήμερα.
 2. Ηλεκτρονική Σήμανση με chip υποδόρια και ενώτιο για να εξαλουφθούν οι στρεβλώσεις στο σύστημα.
 3. Ένταξη στα σχέδια βελτίωσης με αυξημένη μοριοδότηση λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ελευθέρα αγελαία εκμετάλλευση στην Ελλάδα δημιουργεί θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα γιατί η βόσκηση γίνεται σε εκτάσεις οι οποίες είναι δύσβατες και σε μεγάλο υψόμετρο.
 • Ενίσχυση των δημόσιων Κτηνιατρείων με προσωπικό καθώς και των Ελγά . Εκπαιδεύσεις των κτηνοτρόφων πάνω στην διατροφή και στην γενετική βελτίωση με ενίσχυση των κέντρων γενετικής βελτίωσης που θα έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής κρέατος στην Ελλάδα.
 • Ενιαίο εμβολιακό καθεστώς για όλη την Ελλάδα γιατί σήμερα η στρέβλωση που υπάρχει δεν επιτρέπει τις μεταβιβάσεις από περιοχή σε περιοχή .
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση να δίνεται για την πάχυνση πάνω από δύο μοσχάρια ή πάνω από δύο αγελάδες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο κλάδος της ελληνικής βοοτροφίας τα τελευταία χρόνια παρόλο που υπήρχε και συνδεδεμένη ενίσχυση του βόειου κρέατος τείνει να είναι ελλειμματικός κατά 70-75%. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μείωση ζωικού κεφαλαίου και αριθμού εκμεταλλεύσεων βοοειδών ελευθέρας κρεατοπαραγωγής , αυξημένες εισαγωγές σε ζώντα ζώα και κρέατος χαμηλής ψύξης καθώς και εισαγωγές κατεψυγμένου κρέατος με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας.

Η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοείου κρέατος την προγραμματική περίοδο 2014-2020 δεν οδήγησε στη στόχευση για αύξηση της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος. Αντίθετα, την περίοδο 2015-2019, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα σε νωπό βόειο κρέας αυξάνεται. Η αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής της συνδεδεμένης του βοείου κρέατος, προγραμματική περίοδο 2014-2020 οφείλεται στη λανθασμένη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής , που αφορούσε απλώς τις γεννήσεις ζώων, αφού επιλέξιμοι για την ενίσχυση της συνδεδεμένης είναι μέχρι τώρα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών έως 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει , και τα νεογέννητα μοσχάρια να έχουν καταγραφεί και σημανθεί ενώ δεν υπήρχε καμία σύνδεση της καταβολής της ενίσχυσης με την παραγωγή κρέατος .

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 η πρόταση για τη συνδεδεμένη βοείου κρέατος έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο δεν δίνει κανένα κίνητρο για την ανάπτυξη της ελληνικής βοοτροφίας και επομένως δεν οδηγεί στη στόχευση για μείωση του τεράστιου ελλείμματος της ελληνικής παραγωγής μας σε βόειο και μοσχαρίσιο κρέας και στη διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Αντίθετα θα οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση των εισαγωγών και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της βοοτροφίας άλλων χωρών από τις οποίες εισάγουμε ζώα εκτροφής, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό της συνδεδεμένης κατευθύνεται στους παχυντές.

– Δε λαμβάνονται υπόψη, οι ανάγκες αύξησης του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή να υπάρξει αύξηση της ελληνικής παραγωγής βόειου κρέατος, μέσω της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, ήτοι των ζώων αναπαραγωγής

– Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τον παραγωγό που πουλάει τα μοσχάρια 5-7 μηνών σε Έλληνες παχυντές, η πλειοψηφία των παραγωγών της Δυτ. Μακεδονίας. Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που τα ζώα σταβλίζονται για 4-5 μήνες, είναι και η περίοδος των περισσότερων γεννήσεων , για να ενισχύεται το εισόδημα τους κάθε χρόνο πωλούν τα μικρά στις ηλικίες 5-7 μηνών

– Θα μειώσουν ακόμη περισσότερο την εγχώρια παραγωγή, και θα αυξήσουν περαιτέρω τις εισαγωγές ξένων ζώντων ζώων, θα συρρικνώσουν την ελληνική κρεοπαραγωγό αγελαδοτροφία, θα διώξουν από το επάγγελμα τους εναπομείναντες βοοτρόφους και θα επιτείνουν το τεράστιο δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα, ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αλλά και της ευρύτερης ελληνικής υπαίθρου.

Η πρότασή μας για την συνδεδεμένη ενίσχυση του βόειου κρέατος στην κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 , με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παραγωγής του βοείου κρέατος στην Ελλάδα είναι η εξής :

 • Συνδεδεμένη ενίσχυση. Με βάση τον σχεδιασμό που έχει καταθέσει το ΥΠΑΑΤ προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

Αγελάδες : 210.000 αγελάδες x 200€ /ζώο = 42.000.000 €

Μοσχάρια Ηλικίας έως 14 μηνών: 12.000 x 100€ /ζώο = 1.200.000 €

Μοσχάρια Ηλικίας 14 έως 24 μηνών : 88.000 x 150€ /ζώο = 13.200.000 €

Μοσχίδες Αναπαραγωγής : 20.000 x 500€ /ζώο = 10.000.000 €

 • Ενίσχυση του κλάδου μέσα από μέτρα για την επόμενη προγραμματική περίοδο :
 1. Νέα κατανομή δικαιωμάτων με βάση το ζωικό κεφάλαιο ισότιμη για όλους τους βοοτρόφους και προτεραιότητα στους νέους κτηνοτρόφους με άμεση χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα με βάση τον αριθμό των ζώων που έχουν σήμερα.
 2. Ηλεκτρονική Σήμανση με chip υποδόρια και ενώτιο για να εξαλουφθούν οι στρεβλώσεις στο σύστημα.
 3. Ένταξη στα σχέδια βελτίωσης με αυξημένη μοριοδότηση λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ελευθέρα αγελαία εκμετάλλευση στην Ελλάδα δημιουργεί θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα γιατί η βόσκηση γίνεται σε εκτάσεις οι οποίες είναι δύσβατες και σε μεγάλο υψόμετρο.
 • Ενίσχυση των δημόσιων Κτηνιατρείων με προσωπικό καθώς και των Ελγά . Εκπαιδεύσεις των κτηνοτρόφων πάνω στην διατροφή και στην γενετική βελτίωση με ενίσχυση των κέντρων γενετικής βελτίωσης που θα έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγής κρέατος στην Ελλάδα.
 • Ενιαίο εμβολιακό καθεστώς για όλη την Ελλάδα γιατί σήμερα η στρέβλωση που υπάρχει δεν επιτρέπει τις μεταβιβάσεις από περιοχή σε περιοχή .
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση να δίνεται για την πάχυνση πάνω από δύο μοσχάρια ή πάνω από δύο αγελάδες.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Όσο περισσότερο εμβαθύνει κανείς σε ένα πεδίο δραστηριότητας, τόσο και ανακαλύπτει πράγματα.

Χωρίς κατηγορία

Τα περισσότερα τυριά παρά το γεγονός ότι είναι εύγευστα ευθύνονται για αύξηση της χοληστερόλης καθώς και πολλές θερμίδες. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για τη νόστιμη...

REPORTS

Στην περίπτωση των δύο παραγωγών, Θωµά και Χρήστου Μόσχου, η οικογενειακή παράδοση φαίνεται ότι αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους που τους οδήγησαν στην...

REPORTS

Αυτό το οποίο εντοπίζει η φετινή τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκδοση του Top 50 by Τυροκόμος, είναι ότι χρόνο με το χρόνο πληθαίνουν οι...