Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Με επένδυση 10 εκατ. για διπλάσια παραγωγή η Greek Family Farm

Υπερδιπλασιασµός της δυναµικότητας παραγωγής στην τυροκοµική της µονάδα, ταυτόχρονα µε την επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονοµίας, αλλά και ουδέτερου αποτυπώµατος άνθρακα στη λειτουργία της, είναι το τρίπτυχο στόχων που έρχεται να υπηρετήσει η νέα µεγάλη επένδυση, ύψους 10 εκατ. ευρώ, που δροµολογεί η «Κτηνοτροφική Μαγνησίας – Συνεργαζόµενες Εκµεταλλεύσεις ΑΕ», στον Αλµυρό Βόλου.

Η καθετοποιηµένη φάρµα των αδελφών, Ανδρέα και Ηλία Τσαγκαράκη, µε τα περίπου 2.500 αιγοπρόβατα και το διακριτικό τίτλο «Greek Family Farm», κατέθεσε αίτηµα στο πρόγραµµα «Μεταποίηση» του Ταµείου Ανάκαµψης και εξασφάλισε έγκριση προκειµένου να επιδοτηθεί µε ποσοστό 44% στις δαπάνες για την επέκταση της δυναµικότητας επεξεργασίας γάλακτος και τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής της διαδικασίας. «Το πλάνο προβλέπει τον διπλασιασµό της παραγωγής, µέσα από την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στο τυροκοµείο, καθώς και την περαιτέρω αυτοµατοποίηση της παραγωγής µε ροµποτικά συστήµατα» εξήγησε στην Agrenda ο Ανδρέας Τσαγκαράκης, διευκρινίζοντας πως «µε τον τρόπο αυτό η ετήσια δυναµικότητα επεξεργασίας 18.000 τόνων γάλακτος, που έχει σήµερα η τυροκοµική, µε την ολοκλήρωση της επένδυσης θα φτάσει τους 40.000 τόνους το χρόνο».

Η οικογενειακή επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του νέου επενδυτικού της προγράµµατος. Σε αυτή τη φάση γίνονται εργασίες, που σχετίζονται µε την κατασκευή των πρόσθετων κτηριακών εγκαταστάσεων, στεγασµένης επιφάνειας 6.000 τ.µ., οι οποίες θα πλαισιώσουν την υφιστάµενη υποδοµή, µε το τυροκοµείο, το συσκευαστήριο και τα ψυγεία, η οποία εκτείνεται σε 18.000 τ.µ., σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικής έκτασης 250 στρεµµάτων.

Για τις αυξηµένες ανάγκες, που θα έχει µονάδα σε πρώτη ύλη, µετά το πέρας της επένδυσης, η οποία προβλέπεται σε 18 µήνες, η Greek Family Farm δεν σκοπεύει, τουλάχιστον προσώρας, να αυξήσει το ζωικό της κεφάλαιο, το οποίο καλύπτει περί το 3% της παραγωγής της σε τυρί. «Θα στηριχθούµε κυρίως σε συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους. Εισκοµίζουµε γάλα από 1.200 εκτροφές σε Μαγνησία, ∆υτική Μακεδονία, Λέσβο και Αθήνα», είπε ο κ. Τσαγκάρης.

Εκτός της επέκτασης και του εκσυγχρονισµού των γραµµών παραγωγής του τυροκοµείου, ένα σηµαντικό µέρος του επενδυτικού σχεδίου, της τάξης των 2 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στην αύξηση ισχύος στη µονάδα βιοαερίου, που ήδη διαθέτει η Greek Family Farm. «Από τη στιγµή που θα µεγαλώσει η δυναµικότητα της τυροκοµικής µας µονάδας, είναι απαραίτητο να επεκταθεί και η ισχύς στη µονάδα βιοαερίου, η οποία προβλέπεται να πενταπλασιαστεί και να φτάσει στα 300 kw. Παράλληλα θα διπλασιάσουµε και την ισχύ του φωτοβολταϊκού µας πάρκου, το οποίο από το 1 MW, θα πάει στα 2 MW. Οπότε µε την ολοκλήρωση της νέας επένδυσης θα είµαστε ενεργειακά αυτόνοµοι και µε ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα».

Σηµειώνεται ότι το Μάιο του 2022 η επιχείρηση ολοκλήρωσε επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ, µέρος της οποίας είχε «πράσινο» προσανατολισµό, ενώ έχει εξασφαλίσει και πιστοποιητικό ISO 14064-1:2018 στον κλάδο των τροφίµων, που αφορά στην παραγωγική λειτουργία της µονάδας και στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Πυλώνας η φέτα, σκέψεις για νέο προϊόν

Προς το παρόν σε τελικό προϊόν το τυροκοµείο της επιχείρησης βγάζει σε ετήσια βάση περί τους 5.000 τόνους φέτα, συµβατική και βιολογική, για την οποία υπάρχει ισχυρή ζήτηση και εξ αυτού του λόγου άλλωστε αποφασίστηκε να γίνει η νέα επένδυση.

«Παράγουµε µόνο φέτα. ∆εν έχουµε άλλα προϊόντα. Έχουµε παρουσία σε όλη την Ευρώπη, στην Αµερική, στα Αραβικά Εµιράτα, αλλά και στην Αυστραλία», σηµειώνει ο συνοµιλητής µας και δεν κρύβει ότι υπάρχουν σκέψεις να παραχθεί ένα νέο προϊόν που θα ενσωµατώνει καινοτοµία.

«∆ουλεύουµε ερευνητικά σε ένα τυρί από αιγοπρόβειο γάλα, αλλά δεν είµαστε ακόµη έτοιµοι
για ανακοινώσεις», µας είπε ο κ. Τσαγκάρης και περιορίστηκε να δηλώσει πως «κάνουµε κάποιες δοκιµές. Θα είναι ένα έξυπνο προϊόν, που θα απευθύνεται σε συγκεκριµένο κοινό της αγοράς, αλλά δεν µπορώ να προεξοφλήσω ακόµη το πότε θα κυκλοφορήσει».

Αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών της φάρµας, που διαθέτει και περί τα 2000 στρέµµατα χωράφια
για να ιδιοπαράγει ζωοτροφές, το 2022 εκτιµάται ότι κινήθηκε στα 37 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος θεωρείται εφικτός ο στόχος των 50 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Όσο περισσότερο εμβαθύνει κανείς σε ένα πεδίο δραστηριότητας, τόσο και ανακαλύπτει πράγματα.

Χωρίς κατηγορία

Τα περισσότερα τυριά παρά το γεγονός ότι είναι εύγευστα ευθύνονται για αύξηση της χοληστερόλης καθώς και πολλές θερμίδες. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις για τη νόστιμη...

REPORTS

Αυτό το οποίο εντοπίζει η φετινή τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκδοση του Top 50 by Τυροκόμος, είναι ότι χρόνο με το χρόνο πληθαίνουν οι...

REPORTS

Η εύκολη πρόσβαση σε γνήσια προϊόντα αγροδιατροφής µε ένα βιαστικό πέρασµα από το σούπερ µάρκετ της γειτονιάς, είναι µια καλά κρυµµένη πολυτέλεια που περνά...